Polityka prywatności

Polityka prywatności serwisu https://hft-massage.pl

 

Informacje ogólne

 

1.Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowychprzekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług Hf-Tech Studio poprzez Serwis.

 

2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jestHF TECH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Organki 2, 31-990 Kraków pod numerem NIP: 6783205683, Numer KRS: 0001031483

 

3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność zodpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą oświadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych iaktach prawa wspólnotowego.

 

4. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika orazw przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzaniadanych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzystronami umowy.

 

5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach wnastępujący sposób: a) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacjeb) poprzez gromadzenie plików “cookies” [patrz polityka plików “cookies”].

 

6. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.

 

7. dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego

 

8. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.

 

9. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoichdanych w dowolnym momencie.

 

10. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na któremoże wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochronydanych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

 

11. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie stronyinternetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przezserwis https://hft-massage.pl Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatnościoraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.W razie wątpliwości co którego kolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy dodyspozycji - nasze dane znaleźć można w zakładce - KONTAKT.

  1. pl
  2. uk

Zarezerwuj termin

"Hf-Tech Studio"©2023

Al.Słowackiego 64,Kraków

(budynek Herbewo) poziom -1

tel: 887 806 972

Zapraszamy od poniedziałku do soboty od 8:00 do 18:00